DENMARK - BOGENSE -Eugeniusz

DENMARK - BOGENSE -Eugeniusz

The Big Jackpot HD 0:14:00


DENMARK - BOGENSE -Eugeniusz
jquery slots effect
Followers
281241
1641 views
1
0
Date of publication:
11.09.2010 6:15 11.09.2010 6:15
Duration:
0:14:00
Source Video:
https://youtube.com/watch?v=s2hnqC3NkwE

Description:

Miasto z prawami kupieckimi od 1288 roku. Dawniej znaczenie miasta zwi?zane by?o z tym, ?e Bogense by?o miejscem prze?adunku zbo?a i produkt?w rolnych transportowanych statkami do Jutlandii. Dzisiaj w Bogense znajduje si? jedna z najwi?kszych przystani ?eglarskich na Fionii. ?adna pla?a i dobre warunki k?pielowe przyci?gaj? licznych turyst?w Ko?ci pod wezw. ?w. Miko?aja, patrona ?eglarzy, roma?ski pochodzi z 1406 roku. Wie?a ko?cio?a by?a u?ywana jako znak nawigacyjny dla statk?w.

DENMARK - BOGENSE -Eugeniusz

DENMARK - BOGENSE -Eugeniusz

Similar Video